Uchwała antysmogowa na Śląsku. Jakie paliwa? Jakie urządzenia? Kiedy?
Przewiń do artykułu
Menu

Od pierwszego września 2017 weszła na Śląsku w życie uchwała antysmogowa, której celem jest walka z fatalnymi statystykami zanieczyszczenia powietrza. Zapisy uchwały dotyczą wszystkich mieszkańców regionu, warto więc wiedzieć, jakie paliwa można spalać, w jakich urządzeniach, oraz co robić w przypadku wymiany kotła grzewczego. W naszym materiale pomagamy usystematyzować kluczową wiedzę.

Przede wszystkim, należy podkreślić, iż uchwała antysmogowa obowiązuje przez cały rok, a nie tylko w sezonie grzewczym.
Dwa kluczowe obszary objęte uchwałą to:
1) paliwa,
2) urządzenia grzewcze na paliwa stałe

Jakie paliwa?


 

 

 
źródło: youtube.com/Śląskie. Pozytywna energia.

 


 

Przeczytaj także: Uchwała antysmogowa na Śląski - kluczowe pytania

 Jakie urządzenia i co z ich wymianą?źródło: youtube.com/Śląskie. Pozytywna energia.


 

Jakie sankcje grożą za niestosowanie zapisów uchwały?
Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.

Źródło: powietrze.slaskie.pl

FOTO: archiwum Polska Press Grupy/Lucyna Nenow

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl