„Zgłoś sąsiada do ogrzania” - weź udział w pilotażowej akcji wsparcia sąsiedzkiego
Przewiń do artykułu
Menu

Ubóstwo energetyczne to problem, który dotyka coraz większej grupy osób. Rosnące ceny paliw oraz okresowe problemy z ich dostępnością szczególnie mocno dotykają osoby w trudnej sytuacji życiowej. Pilotażowa akcja wsparcia społecznego pod hasłem „Zgłoś sąsiada do ogrzania” ma na celu pomoc ubogim energetycznie z terenu Gminy Godów. Dowiedz się, co możesz zrobić dla innych, lub jak sam możesz skorzystać z tego, co oferujemy!

Czym jest ubóstwo energetyczne?

Ubóstwo energetyczne występuje wtedy, kiedy gospodarstwo domowe nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, oświetlenia i energii do zasilania urządzeń w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków i niskiej efektywności energetycznej budynku.


Przyczyny ubóstwa energetycznego

Struktura problemu ubóstwa energetycznego jest bardzo złożona. Najczęściej, w przypadku konkretnych osób lub rodzin, trudno wskazać jedną konkretną przyczynę. Mamy raczej do czynienia z kumulacją kilku nawarstwiających się od długiego czasu czynników. Do najczęściej wskazywanych przyczyn ubóstwa energetycznego należą:

  • ubóstwo ekonomiczne (niski poziom dochodów),
  • trudna sytuacja życiowa powodowana takimi czynnikami, jak: samotność, choroba, zaawansowany wiek, bezrobocie, czy niezaradność życiowa,
  • wysoka energochłonność budynku (brak docieplenia, przestarzałe ogrzewanie).

Szczególnie w obecnej sytuacji rosnących cen paliw i nośników energii należy pamiętać o osobach, u których występuje kumulacja wszystkich trzech czynników (społecznych, technicznych, ekonomicznych). Może się zdarzyć, że nawet osoby zarabiające regularnie mogą wejść w grupę ubogich energetycznie, jeżeli mieszkają w budynku o bardzo wysokiej energochłonności, jednocześnie nie mając możliwości poprawy efektywności energetycznej obiektu.


Weź udział w akcji „Zgłoś sąsiada do ogrzania”!

Akcja „Zgłoś sąsiada do ogrzania” to pilotażowa akcja wsparcia sąsiedzkiego, którą realizujemy w ramach projektu „Śląska przestrzeń innowacji" we współpracy z Gminą Godów. Jej celem jest znalezienie osób w trudnej sytuacji, a następnie zaplanowanie i przygotowanie pomocy dla nich, która może obejmować np.:

  • wsparcie techniczne - przeprowadzenie bezpłatnej oceny energetycznej budynku,
  • wsparcie organizacyjne - pomoc w wypełnieniu wniosku aplikacyjnego do jednego z dostępnych programów,
  • wsparcie finansowe - ułatwienie uczestnictwa w nowych programach dotacyjnych, które będą się pojawiały w nadchodzących miesiącach.

Co możesz zrobić

Jeżeli meszkasz w Godowie i potrzebujesz wsparcia lub widzisz w swoim otoczeniu osoby, które mogą kwalifikować się do uzyskania pomocy, wejdź na stronę ogrzejsasiada.pl, a następnie podaj kilka informacji. Zgłoszenie może być całkowicie anonimowe lub możesz pozostawić swoje dane, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.


Efekty Twojego zgłoszenia

W miarę możliwości i dostępnych mechanizmów wsparcia, jako miejscowość wrażliwa na problem ubóstwa energetycznego, Gmina Godów postara się zapewnić niezbędne wsparcie, np. pomoc finansową, doradztwo czy pomoc techniczną.

Wejdź na ogrzejsasiada.pl i zobacz, co możesz zrobić!