Menu
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wprowadza nowe rozwiązanie, w ramach którego osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o pożyczki na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Pozyskanymi w ten sposób środkami będzie można sfinansować zakup m.in. samocho…

 

Podczas zorganizowanego na początku czerwca seminarium, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazali, że przygotowywane są dwa nowe programy priorytetowe nakierowane na wsparcie geotermii. Ich łączny budżet wyniesie 700 mln zł.   Wybór czasu or…

 

Oczekiwania, że w tym miesiącu otrzymamy konkretną informację na temat przyszłości sztandarowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Prosument” zostaną prawdopodobnie zawiedzione. Kilka miesięcy po powołaniu nowego zarządu i zawieszeniu popularnej linii dofinansowuj…

 

Po wysypie źródeł finansowania na początku roku, drugi kwartał 2016 roku będzie pod tym względem niezwykle spokojny i przerodzi się raczej w czas oczekiwania na kolejne konkursy, które póki co są na etapie planowania.   Uruchomiony zostanie nabór do wspieranego mocną kampanią marketin…

 

Najbliższe miesiące to dla małopolskich przedsiębiorców czas oczekiwania na oficjalne ogłoszenie terminów naborów do projektów, które ruszą jeszcze przed nadejściem jesieni. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 mają zgodnie z zapowiedziami ruszyć t…

 

Po przyjrzeniu się źródłom finansowym uruchamianych przez RPO WSl czy PARP tym razem pod lupę bierzemy programowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podobnie jak we wcześniejszych przeglądach, pod uwagę bierzemy te działania, które są dedykowane przedsiębiorcom. …

 

Dzisiejszy przegląd skupiać się będzie na konkursach adresowanych do przedsiębiorców prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego. Nabory – w zależności od konkretnego działania – ruszą w okresie wiosna-jesień bieżącego roku. Warto zatem już teraz pozy…

 

W dzisiejszym przeglądzie przybliżamy aż 7 nowych źródeł, z których dotacje na rozwój swoich firm pozyskać mogą mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Są to konkursy, w których nabór wystartuje do września bieżącego roku, wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Warto …

 

Gmina Psary w powiecie będzińskim prowadzi niecodzienną i skuteczną walkę o zachowanie czystego powietrza i ochronę środowiska naturalnego, przekazując mieszkańcom dotacje na modernizację ich budynków mieszkalnych w wysokości do 65 tys. zł na dom.   - Proekologiczne działania realizo…

 

Do 31 marca 2016 roku potrwa nabór do działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego n…

 

26 śląskich gmin zostało beneficjentami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Fundusz przekaże 650 tysięcy złotych w formie dotacji na przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. Dokument określający cele strategiczne i szczegółowe jest niezbędny w k…

 

Wraz z końcem października decyzją Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w stajni Funduszu pojawią się dwa kolejne źrebaki. Właściwie, to Sokół i Gazela BIS, bo tak nazywają się programy, o których mowa. Na realizację nowych pozycji w ofercie NFOŚiGW prz…

 

Paręnaście dni temu ruszył długo wyczekiwany program wsparcia dla województwa śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 3.2 Innowacje w MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach). Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP. O dofinansowanie w …

 

Ważna informacja dla osób wyczekujących rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy w Małopolsce. 23 listopada nabór ten został otwarty. Instytucją Pośredniczącą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014…

 

Od 19 października 2015 r. ruszył program LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na II edycję program przeznaczy 262 mln zł w formie pożyczki i 28 mln zł na dotacje. Wsparciem finansowym (dotacja, pożyczka) objęte są p…

 

Z czym kojarzy się jesień? Z opadającymi liśćmi, zapachem zebranych kasztanów i deszczem. Też, ale przede wszystkim z plonami. Jesień to w końcu czas dożynek. Gdybyśmy byli bardziej biegli w płodzeniu dzieł literackich, spróbowalibyśmy się z jakąś kwiecistą alegorią o złotej polskiej jesieni…

 

Od 24 lat cieszymy się w Polsce dostępen do Internetu. Mimo to, webinaria dopiero od kilku lat zaczynają zyskiwać uznanie. Dzięki łatwej dostępności ta forma internetowej prelekcji ma szansę stać się popularna szczególnie w sektorze samorządowym oraz biznesie. To właśnie dla tych grup przygotowaliś…

 

Dzięki udzielonemu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowaniu w formie dotacji Gmina Bytom zostanie wsparta w realizacji 3 działań. Dwa dotyczą rewitalizacji zabytkowych Parków: Ludowego w dzielnicy Miechowice i Fazaniec w dzielnic…

 

Gmina Wilamowice została kolejnym beneficjentem dofinansowania z Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu z zewnętrznego źródła rozbudowana zostanie należąca do gminy oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach. Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie odbyło się z udziałem Andrzeja Pilota, Prezesa Z…

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obiecał, że jeszcze w tym roku wystartuje nowy program, którego celem jest celem jest dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych. W ramach programu Ryś, bo taką nazwę otrzymał nowy projekt NFOŚiGW, przyznawane będzie dofinan…

 

Zamiast czekać z założonymi rękoma na rozwój sytuacji, dystrybutorzy energii wychodzą ze swoją ofertą naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą rozpocząć produkcję prądu na użytek własny. Dwie państwowe grupy - PGE i Tauron – włączyły do swojej oferty dla klientów indywidualnych panele fotowol…

 

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pojawił się komunikat, który potwierdza przyjęcie nowych rozwiązań dotyczących wyliczania wysokości i struktury dofinansowania dla zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony atmosfery. Wnioski z za…

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję, która powinna zainteresować potencjalnych inwestorów w biogazownie. Inwestycje w budowę tego typu instalacje będą mogły być dofinansowywane w formie dotacji wynoszącej maksymalnie 30 proc. kosztów kwal…

 

Planując budowę instalacji fotowoltaicznej musimy dokonać gruntownego rozeznania, na co się zdecydować – czy na dotację z programu Prosument, czy na taryfy gwarantowane? Na możliwość skorzystania z jednego i drugiego raczej nie liczcie.   Na początek przyjrzyjmy się tym dwóm sposobom …