Jak prawidłowo dobrać moc instalacji fotowoltaicznej?
Przewiń do artykułu
Menu

Zanim przystąpimy do montażu instalacji fotowoltaicznej, najważniejszy jest właściwy dobór mocy systemu. W przypadku gospodarstw domowych (prosumentów) wielkość instalacji powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała naszego rocznego zużycia. W doborze zazwyczaj pomoże nam firma zakładająca instalację, aczkolwiek warto wiedzieć, na co w szczególności powinniśmy zwrócić uwagę.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, dobierając moc instalacji?

O prawidłowym doborze wielkości instalacji decyduje wykonanie kilku czynności. Część z nich można wykonać samemu, natomiast przy pozostałych warto zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy wykonają w naszym domu audyt pod kątem możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej. Ważne: profesjonalna firma instalacyjna przed podpisaniem umowy na wykonanie instalacji powinna bezpłatnie przeprowadzić wszystkie opisane poniżej czynności.


Analiza dostępnej przestrzeni montażowej

Konieczne jest wykonanie pomiarów przestrzeni montażowej, nie tylko przez zmierzenie wymiarów charakterystycznych dachu, gruntu, ale także określenie wymiarów i lokalizacji wszelkiej infrastruktury zacieniającej (np. kominy, anteny, drzewa, budynki sąsiadów). Przeprowadzone czynności pozwolą w precyzyjny i estetyczny sposób rozplanować moduły, a w przypadku występowania elementów zacieniających – umożliwiają na etapie projektowania ograniczenie negatywnego wpływu cienia na działanie elektrowni. W przypadku planowania instalacji na dachu należy również precyzyjnie określić azymut południowej połaci dachowej oraz kąt jej nachylenia do powierzchni terenu, dane te mają istotny wpływ przy obliczaniu uzysków energii z instalacji. W przypadku, gdy budynek posiada projekt, należy zweryfikować zgodność projektu ze stanem faktycznym. Materiał pokrywający dach (np. balchodachówka,dachówka ceramiczna czy papa) ma znaczenie przy doborze rodzaju konstrukcji wsporczej pod moduły i wpływa na koszty wykonania instalacji. Ważne: Typowy moduł fotowoltaiczny ma około 1,6 metra długości i około 1 metra szerokości. Wymagana przestrzeń montażowa pod1 kWp instalacji wynosi ok. 6 m2 (z uwzględnieniem koniecznych przestrzeni instalacyjnych pomiędzy modułami).

 


Przy weryfikacji przestrzeni montażowej należy zmierzyć wymiary
charakterystyczne, kąt nachylenia dachu, określić położenie infrastruktury
będącej jego częścią oraz odchylenie od południa połaci montażowej


Weryfikacja stanu pokrycia dachowego

Instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów fotowoltaicznych, które za pomocą konstrukcji montażowej zostaną przymocowane do konstrukcji dachu. Każdy z modułów waży ok. 20 kg i po zamontowaniu na dachu będzie powodował jego dodatkowe obciążenie. Można przyjąć, że instalacja o mocy 3 kWp będzie powodowała obciążenie całkowite ponad 240 kg. Dlatego przed podjęciem decyzji o montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu bardzo ważne jest, aby podczas wizji lokalnej sprawdzić stan więźby dachowej oraz jej pokrycia. Elementy konstrukcyjne, tj. krokwie dachowe, nie mogą być spróchniałe, zmurszałe lub spleśniałe. Pokrycie dachowe wykonane z blachodachówki lub blachy trapezowej nie może wykazywać śladów korozji, natomiast z dachówki ceramicznej lub betonowej – nie może być popękane. Jeżeli na tym etapie stwierdzimy, że dane pokrycie lub więźba dachowa jest w złym stanie, to należy ją naprawić przed zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej lub całkowicie odrzucić takie miejsce montażu.

Ważne: Ocenę dachu należy powierzyć firmie instalacyjnej, która w profesjonalny sposób będzie mogła ocenić stan dachu podczas wizji lokalnej.

 

Nie należy zapomnieć o weryfikacji konstrukcji więźby dachowej


Dokonanie audytu zużycia energii elektrycznej z uwzględnieniem systemu wsparcia w postaci opustu

Audyt obejmuje roczne zużycie energii elektrycznej w budynku, które określane jest przez analizę rachunków otrzymanych z zakładu energetycznego w połączeniu z zasadami rozliczania energii w postaci opustów. Obowiązujący od 1 lipca 2016 roku system rozliczenia energii przez prosumentów zakłada, że za każdą 1 kWh energii wprowadzoną do sieci będzie można odebrać 0,8 kWh energii – dla instalacji do 10 kWp. W przypadku instalacji o mocy od 10 do 40 kWp – za każdą 1 kWh energii wprowadzoną do sieci będzie można odebrać 0,7 kWh energii. W typowym domku jednorodzinnym udział bieżącej konsumpcji własnej wynosi ok. 20%, co oznacza, że 80% energii trafi do sieci. Aby dobrać moc instalacji, należy również wziąć pod uwagę roczną ilość energii produkowanej przez instalację PV (ok. 950 kWh/kWp dla instalacji optymalnie usytuowanej, tj. nachylonej do powierzchni terenu pod kątem 35 stopni oraz skierowanej idealnie na południe). Instalacja o poprawnie dobranej mocy powinna wyprodukować rocznie tyle energii, aby pokryć roczne zużyciu budynku powiększone o straty energii związane z jej magazynowaniem w sieci. Biorąc pod uwagę typowy dom jednorodzinny oraz instalację fotowoltaiczną o mocy do 10 kWp, wstępnego doboru można dokonać za pomocą prostych wskaźników, opierając się na ilości zużytej energii lub wysokości rachunków tj.:

  • na każde zużyte rocznie 1 000 kWh energii elektrycznej należy dobrać ok. 1,25 kWp mocy instalacji PV,
  • na każde wydane 100 zł na miesięcznym rachunku należy dobrać 2,75 kWp mocy instalacji.

Ważne: Należy pamiętać, że produkcja energii z instalacji zależy od kąta jej nachylenia do powierzchni terenu oraz odchylenia od południa, dlatego dla odpowiedniego doboru mocy do zużycia energii trzeba wykonać symulację uzysków przy danym usytuowaniu instalacji.

 

Przy analizie rachunków należy wziąć pod uwagę również koszty zakupu
energii, które mają wpływ na czas zwrotu instalacji


W tym zakresie najlepiej zdać się na pomoc specjalisty, który w porozumieniu z nami dokona ustalenia miejsca montażu falownika, a następnie zweryfikuje techniczne możliwości przyłączenia w danym miejscu. Należy ustalić:

  • Czy istnieje techniczna możliwość, przy racjonalnych nakładach pracy (które przekładają się na koszty wykonania instalacji), doprowadzenia do wskazanego miejsca przewodów strony prądu stałego (DC) z modułów PV oraz strony prądu przemiennego (AC) do miejsca przyłączenia instalacji?
  • Jaki jest przekrój poprzeczny przewodów w miejscu przyłączenia?
  • Jaka jest impedancja pętli zwarcia w miejscu przyłączenia. Pomiar impedancji pozwoli określić, czy pracujący falownik fotowoltaiczny nie będzie powodował nadmiernego wzrostu napięcia w punkcie przyłączenia?
  • Czy budynek posiada instalację odgromową oraz instalację przepięciową?
  • Jaki jest układ sieci instalacji wewnętrznej w obiekcie?
  • Jakie są zabezpieczenia przedlicznikowe?

 

Stan techniczny sieci wewnętrznej może w znaczny sposób ograniczyć moc projektowanej instalacji


Na umowie podpisanej z zakładem energetycznym bądź rachunku za prąd należy sprawdzić również, czy moc przyłączeniowa obiektu pozwala na przyłączenie planowanej instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli nie, należy wystąpić do zakładu energetycznego o zwiększenie mocy przyłączeniowej budynku bądź zmniejszyć moc projektowanej mikroinstalacji.

Ważne: Moc instalacji fotowoltaicznej nie może być większa od mocy przyłączeniowej obiektu.

Dokładna analiza pomiarów wykonanych podczas wizji lokalnej, a także zebranych danych (m.in. o zużyciu energii elektrycznej), pozwoli przygotować profesjonalny i w pełni indywidualny projekt instalacji dostosowany do potrzeb i warunków panujących w naszym domu.

Autor:
Kamil Adamczyk
Solgen

 

Artykuł jest kontynuacją poradnika "Mikroinstalacje fotowoltaiczne - podstawowe informacje dla inwestorów". Link do artykułu wprowadzającego można znaleźć TUTAJ.

 

 

Źródło:

Grafika:

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
GLOBEnergia

redakcja@globenergia.pl