Mikroinstalacje fotowoltaiczne - podstawowe informacje dla inwestorów
Przewiń do artykułu
Menu

Przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne wyrastają na naszych dachach i posesjach jak grzyby po deszczu. Ich liczba, według ustaleń resortu przedsiębiorczości i technologii, zwiększyła się z ok. 16 tys. w 2016 do ok. 85,6 tys. w pierwszym kwartale 2019 r. Pomimo wielkiego "boom-u" na fotowoltaikę, wiele osób wciąż nie wie jeszcze do końca, jak to działa i dlaczego wzbudza takie zainteresowanie. W przygotowanym cyklu artykułów krok po kroku będziemy przybliżać najważniejsze z punktu widzenia inwestora kwestie związane z fotowoltaiką.

Czym jest mikroinstalacja fotowoltaiczna?

Fotowoltaika wykorzystuje promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej. Ze słońca uzyskujemy prąd stały, a po zastosowaniu odpowiednich falowników (inwerterów), prąd zmienny wykorzystywany przez urządzenia w domu. Według aktualnej wersji ustawy o odnawialnych źródłach energii, mikroinstalacja to instalacja o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kW (do niedawna 40kW), która jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

 


Ile prądu wytworzy moja instalacja?

Z każdego 1kWp powinniśmy uzyskać około 900-1000 kWh energii rocznie. Oczywiście najlepiej, aby nasz system był zwrócony na południe. Jeżeli jednak będzie to orientacja południowy-wschód czy południowy-zachód, nasze uzyski będą po prostu nieco niższe. Nie montujemy paneli zwróconych na północ.


System rozliczeń

W przypadku mikroinstalacji obowiązuje rozliczenie w tzw. systemie opustów, którego cechą jest brak sprzedaży energii (całość rozliczenia odbywa się bezgotówkowo) oraz możliwość bilansowania energii pobranej z sieci oraz energii wprowadzonej do sieci w ujęciu rocznym. Energia elektryczna wytworzona w mikroinstalaci jest zużywana na bieżąco (tzw. autokonsumpcja), zaś niewykorzystana w momencie produkcji część energii jest odprowadzana do sieci energetycznej i tam magazynowana. „Energię z magazynu” możemy odebrać w ciągu 365 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Wartość opustu jest uzależniona od mocy mikroinstalacji:

 • Instalacje do 10 kW – opust wynosi 0,8 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii,
 • Instalacje powyżej 10 kW – opust wynosi 0,7 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii.

 


Kluczowe udogodnienia dla właścicieli mikroinstalacji:

 • brak wymogu pozwolenia na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • brak koncesji na produkcję energii elektrycznej,
 • brak opłaty przyłączeniowej do sieci,
 • brak kosztów montażu licznika dwukierunkowego (wymiana na koszt zakładu energetycznego),
 • stabilny system opustów premiujący wykorzystanie energii na własny użytek,
 • możliwość odliczenia kosztów budowy mikroinstalacji od podstawy opodatkowania,
 • ujednolicona stawka VAT 8% na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem mieszkalnym o powierzchni do 300 m2 (poprawka czeka na wejście w życie).

Dobór mocy instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna powinna przede wszystkim być dostosowana do naszego zużycia energii. W przypadku gospodarstw domowych wielkość instalacji powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia (uwzględniając energię oddaną do sieci) nie przekraczała rocznego zużycia. Zgodnie z systemem opustów dla instalacji o mocy do 10 kW, za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. Na podstawie analizy naszych rachunków za prąd możemy więc przyjąć, iż moc instalacji będzie optymalna, jeżeli:

 • na każde zużyte rocznie 1000 kWh energii dobierzemy ok. 1,25 kWp mocy instalacji PV,

lub

 • na każde wydane miesięcznie 100 zł dobierzemy ok. 2,75 kWp mocy instalacji.

 

Przeczytaj także: Panele na prywatnych dachach? Jak grzyby po deszczu

 


Musimy pamiętać, że wielkość instalacji ma bezpośrednie przełożenie na okres zwrotu z inwestycji, a przewymiarowanie instalacji w stosunku do naszych potrzeb nie da nam żadnych korzyści, gdyż nadwyżka energii wprowadzona do sieci i nieodebrana w ciągu 365 dni – przepada. Na dobór wielkości instalacji istotny wpływ ma też powierzchnia, jaką mamy do dyspozycji - typowy moduł fotowoltaiczny ma około 1,6/1,7 m długości i około 1 m szerokości, zaś wymagana przestrzeń montażowa dla 1 kWp instalacji wynosi ok. 6 m2 (z uwzględnieniem koniecznych przestrzeni instalacyjnych pomiędzy modułami).

Dalsze części poradnika publikowane będą systematycznie na łamach naszego portalu. Odnośniki do już opublikowanych artykułów uzupełniających zamieszczamy poniżej:

 

 

Źródło:

 • Mikroinstalacje fotowoltaczne - podstawowe informacje dla inwestorów. Materiał opracowany w ramach projektu "Nie truj sąsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczenia niskiej emisji", realizowanego na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Grafika:

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
Planergia

Planergia to zespół doświadczonych konsultantów i analityków posiadających duże doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania ze środków pomocowych UE oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych. Kilkaset projektów o wartości ponad 1,5 mld zł to nasza wizytówka.

Planergia to także dopracowane eko-kampanie, akcje edukacyjne i informacyjne, które planujemy, organizujemy, realizujemy i skutecznie promujemy.

info@planergia.pl