Intensywny rozwój rynku pomp ciepła w Polsce w I połowie 2019 r.
Przewiń do artykułu
Menu

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC przeprowadziła badania liczby sprzedanych urządzeń w Polsce w I półroczu 2019 roku. Wyniki przeprowadzonych badań jasno pokazują, że ta technologia cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony inwestorów, których przyciągają przede wszystkim bardzo niskie koszty eksploatacji pomp ciepła. W Poniższym artykule zaprezentowane zostały rezultaty przeprowadzonych badań.

Podstawowe informacje dot. ubiegłego półrocza, które na wstępie warto wyróżnić:

  • Liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda w I półroczu 2019 w stosunku do I półrocza 2018 wzrosła dwukrotnie, w przypadku gruntowych pomp ciepła nastąpił wzrost około 20%.
  • W 2019 roku zapowiada się najbardziej dynamiczny wzrost rynku pomp ciepła w Polsce w historii badań rynku urządzeń.
  • Według szacunków PORT PC w programie Czyste Powietrze w nowych budynkach pompy ciepła stanowią około 30% urządzeń grzewczych.
  • Pompy ciepła wpisują się w cele klimatyczne tzw. net-zero i politykę klimatyczną Unii Europejskiej jako najbardziej efektywna technologia grzewcza.
  • Będzie to główny czynnik zwiększającym sprzedaż tych urządzeń na rynku polskim w najbliższych latach.

Sprzedaż pomp ciepła w I półroczu 2019 r.

Szczególnie widoczne wzrosty widać w segmencie powietrznych pomp ciepła. W I półroczu rynek pomp ciepła typu powietrze/woda stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania wzrósł dwukrotnie w stosunku do sprzedaży w pierwszym półroczu 2018 r. Bardzo prawdopodobny jest scenariusz wzrostu liczby sprzedaży pomp ciepła tego typu w całym 2019 roku do poziomu około 20.000 szt.

Rynek gruntowych pomp ciepła odnotował wzrost w I połowie 2019 roku na poziomie blisko 20%, co oznacza, że w 2019 roku liczba sprzedanych gruntowych pomp ciepła przekroczy 6.000 szt.

Cały rynek pomp ciepła w Polsce odnotował wzrost na poziomie ok. 30%, a w przypadku pomp ciepła do centralnego ogrzewania o około 60%.


 

Przeczytaj także: Opłacalna hybryda – kocioł na pellet w połączeniu z powietrzną pompą ciepłą do c.w.u.

 


Szczególnie widoczny wzrost sprzedaży jest widoczny w segmencie urządzeń o mocy grzewczej poniżej 20 kW. Jest to prawdopodobnie związane z przyśpieszeniem działania programu Czyste Powietrze oraz zwiększeniem zainteresowania klientów bezemisyjną technologią grzewczą.

W segmencie pomp ciepła do ciepłej wody widać nieznaczny wzrost sprzedaży na poziomie ok. 1%. Jest to związane ze wzrostem sprzedaży pomp ciepła do centralnego ogrzewania pomieszczeń, które jednocześnie mogą przygotowywać ciepłą wodę użytkową w budynkach.

Podobnie jak w 2018 roku, również i w połowie 2019 roku wzrósł też znacznie udział pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych. Na podstawie odpowiedzi uzyskanych z NFOŚiGW w ramach informacji publicznej w sprawie złożonych wniosków w programie Czyste Powietrze na dzień 10 maja 2019 r., PORT PC szacuje, że aż 30% wniosków o dofinansowanie źródła ciepła w nowo budowanych domach dotyczy pomp ciepła. Przy obecnym tempie rozwoju rynku w 2019 roku wg szacunków PORT PC, udział pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych będzie wynosił około 25%.


Etykiety energetyczne urządzeń grzewczych

To, co może jeszcze dodatkowo przyspieszyć zmiany w strukturze sprzedaży urządzeń grzewczych to fakt, że od 26 września 2019 r. nastąpi zmiana w etykietowaniu urządzeń grzewczych centralnego ogrzewania. Na etykiecie energetycznej urządzeń grzewczych pojawi się najwyższa klasa energetyczna A+++. Pompy ciepła to urządzenia, które charakteryzują się najwyższą klasą energetyczną A++ i A+++ wśród urządzeń grzewczych oraz najwyższą klasą A+ wśród urządzeń do podgrzewania wody użytkowej.

 

Etykiety energetyczne urządzeń grzewczych od września 2019 będą uwzględniać najwyższą możliwą klasę energetyczną A+++ (Źródło: EHPA/ PORT PC)


Pompa ciepła – system grzewczy przyszłości

Długoterminowo największy wpływ na zwiększenie stosowanie pomp ciepła będzie mieć polityka klimatyczno-energetyczna i plany dekarbonizacji gospodarek Unii Europejskiej do 2050 r. W każdym z analizowanych wariantów dekarbonizacji udział pomp ciepła w ogrzewaniu budynków w 2050 roku, zarówno w ogrzewaniu budynków, jak i w systemach ciepłowniczych będzie kluczowy. Technologia pozwala na włączenie w integrację sektorów produkcji i zużycia energii, jest najbardziej efektywną. Zapewnia przekazywanie ponad 70% udziału ciepła jako OZE oraz pozwoli docelowo na pełną i efektywną dekarbonizację ciepła w budynkach w ramach połączenia sektorów produkcji i zużycia energii.

 

Zastosowanie pomp ciepła jest najbardziej efektywną drogą wykorzystania energii elektrycznej z OZE. (Źródło: BWP/PORT PC)


Pompa ciepła współpracująca z fotowoltaiką

Wg zapowiedzi Komisji Europejskiej główny strumień wsparcia finansowego w nowej perspektywie budżetowej UE w latach 2021-2027 będzie skierowany na efektywność energetyczną budynków, zarówno tych modernizowanych, jak i nowych.

Wzrost sprzedaży układów fotowoltaicznych i istniejący system opustów powoduje duże zainteresowanie klientów pompami ciepła jako odbiornikami wyprodukowanej i zgromadzonej energii elektrycznej w „wirtualnym magazynie”. Klienci montujący układy fotowoltaiczne coraz częściej decydują się na montaż pomp ciepła i staje się to istotnym czynnikiem wzrostu sprzedaży tych urządzeń. Stąd też od czerwca 2019 r. PORTPC wspólnie z innymi organizacjami zrzeszonymi w Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE rozpoczęły kampanię informacyjną „Dom bez rachunków” promującą budynki plus-energetyczne z pompami ciepła, fotowoltaiką i wentylacją z odzyskiem ciepła. Kampania skierowana jest do osób, które zamierzają budować dom w najbliższej przyszłości oraz instalatorów, architektów i branżystów. Jednym z elementów kampanii jest poradnik „Dom bez rachunków”, który można pobrać ze strony: www.dombezrachunkow.com.

Źródło:

Grafika

 
Planergia poleca:
Autor artykułu:
PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) to platforma współpracy dla wszystkich zainteresowanych tematyką pomp ciepła. W głównych zadaniach koncentruje się na innowacyjności, badaniach, pracach rozwojowych oraz działaniach szkoleniowych. Ważnym zadaniem jest również tworzenie systemu zarządzania jakością, opracowywanie i wdrażanie standardów technicznych oraz certyfikacja i prowadzenie fachowego doradztwa technicznego na uznanym w skali europejskiej poziomie.

marta.burchat@portpc.pl