Menu
 

Większości przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy są doświadczeni, czy też dopiero zaczynają swoje zmagania biznesowe, marzy się uzyskanie solidnej dotacji dla swojego pomysłu. Jest to o tyle realne, że najbliższych latach Polska może liczyć naprawdę na duże pieniądze zarówno z unijnego budżetu …

 

Kredyt technologiczny uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia kompleksowe podnoszenie konkurencyjności mikro-małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie wzmacniania zdolności wdrażania własnych lub nabywania nowych technologii skutkujących wprowadzeniem na rynek now…

 

Inwestorzy, którzy zdecydują się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej, będą mogli ubiegać się o podwyższoną premię termomodernizacyjną. Zamiast 16% będzie to 21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Sejm uchwalił ustawę, która zakłada zwiększenie premii termomod…

 

Dzięki programowi Agroenergia rolnicy indywidualni chcący zainwestować w odnawialne źródła energii mogą starać się o dotację lub pożyczkę z NFOŚiGW m.in. na nowe źródła ciepła i energii elektrycznej. Wnioski można składać jeszcze tylko do 20 grudnia. "Agroenergia" to priorytetowy program Narod…

 

Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko przedsięwzięcie technologiczne i organizacyjne, ale również niemałe nakłady finansowe. Większość inwestorów decydujących się na zakup fotowoltaiki wspomaga się różnego rodzaju instrumentami finansowymi - od standardowych kredytów, aż po dotacje i dopłaty z róż…

 

Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko przedsięwzięcie technologiczne i organizacyjne, ale również niemałe nakłady finansowe. Większość inwestorów decydujących się na zakup fotowoltaiki wspomaga się różnego rodzaju instrumentami finansowymi - od standardowych kredytów, aż po dotacje i dopłaty z róż…

 

Mało już dzisiaj powstaje nowych domów jednorodzinnych, na których brakowałoby charakterystycznego zestawu lśniących tafli paneli fotowoltaicznych. Coraz więcej też widać ich na starszych budynkach. Dlaczego? Bo przy rosnących cenach prądu instalacja PV jest inwestycją ze wszech miar opłacalną. …

 

W dniu dzisiejszym Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poinformował o wybraniu do dofinansowania projektów w naborze z poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Na pierwszym miejscu listy projekt "Gmina z dobrą energ…

 

Sezon grzewczy jeszcze przed nami, lecz temat niskiej emisji i smogu nie może być spychany na drugi plan. Fatalna jakość powietrza w naszym regionie to poważny problem, który sam się nie rozwiąże. Dlatego wszystkie gminy i powiaty z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, przystępują d…

 

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większym powodzeniem, ale nadal wiele osób nurtują ważne pytania. Jak to wszystko działa, jak użytkownicy rozliczają się z zakładem energetycznym oraz to najważniejsze, czy to się opłaca? Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, do rozmowy zaprosiliśmy i…

 

Nabór wniosków w ramach programu Czyste Powietrze, który przez najbliższe lata stanowić będzie główny instrument walki ze smogiem na poziomie ogólnopolskim, rozpoczął się w drugiej połowie września br. Od tego czasu już ponad 10 tys. zainteresowanych złożyło dokumenty pozwalające ubiegać się o rząd…

 

Na terenie wybranych miast i gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki trwa nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w domach prywatnych, prowadzony w ramach realizowanych projektów. W poniższym artykule zamieszczamy kartę informacyjną przygotowaną dla uczestników projektu, w której znaleźć m…

 

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Nabór odbywał s…

 

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Nabór odbywał s…

 

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią” wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Nabór odbywał s…